W opisie lektur wskazano poruszaną w nich problematykę. Wybrane lektury zostały zrecenzowane przez Hannę Diduszko.