Aldona Pobojewska

prof.-Aldona-Pobojeska-foto-Zbyszek-Poledwica (1)

 

Prof. dr hab. Aldona Pobojewska – profesor filozofii, zatrudniona w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Obszary zainteresowań: epistemologia, teorie edukacji i wychowania. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fundacji Walthera-Rathenau. Autorka licznych prac naukowych, drukowanych w naukowych czasopismach polskich i niemieckich, jak również kilkunastu tłumaczeń tekstów filozoficznych z języka niemieckiego. Rzeczoznawca MEN ds. szkolnych podręczników filozofii i etyki.

 

Absolwentka pierwszej edycji Studium Podyplomowego dla Nauczycieli przy IFiS PAN "Filozofia w szkole". Zainspirowana tam programem M. Lipmana zaproponowała jego modyfikację, tzw. warsztaty z dociekań filozoficznych. Opracowuje ich teorię i opublikowała kilkanaście tekstów na ten temat. Począwszy od 1994 roku pracuje tą metodą z różnymi grupami wiekowymi: uczniami szkoły podstawowej i liceum, ze studentami, nauczycielami i słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku (seniorami). Uczy tej metody studentów oraz nauczycieli. Obecnie prezes Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”, którego celem jest propagowanie idei dociekań filozoficznych.

 


 

Hanna Diduszko

Hanna Diduszko

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonistka, absolwentka pierwszego rocznika Podyplomowego Studium dla Nauczycieli Filozofia w szkole zorganizowanego w roku 1993 przez  Instytut Filozofii i Socjologii  PAN. Pracowała z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami; koordynowała prace nad przygotowaniem polskiego wydania Europejskiej Filozoficznej Gazety Dzieci „100” i pierwszych numerów Filozofika.; autorka materiałów metodycznych z dydaktyki filozofii,  prezes Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis w latach 2002 – 2010; wykładowca literatury dziecięcej i kultury języka w WSP ZNP; stale współpracuje z pismami poświęconymi literaturze dziecięcej (Guliwer, Świat Książki Dziecięcej, Ryms) a także z Nowymi Książkami; autorka kilkudziesięciu recenzji i artykułów poświęconych książce dla dzieci i młodzieży; członek Polskiej Sekcji IBBY; obecnie pracownik Oddziału Muzeum Książki Dziecięcej (kieruje Biblioteką im. H. Rudnickiej na Żoliborzu). Najbardziej lubi śpiewać, myśleć, rozmawiać, czytać i pisać wiersze.

 


 

Martyna Joanna Siemaszko

martyna_siemaszko

 

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i etyki, absolwentka pierwszego rocznika Podyplomowego Studium dla Nauczycieli Filozofia w szkole zorganizowanego w roku 1993 przez  Instytut Filozofii i Socjologii  PAN.  Uczestniczyła w przygotowaniu polskiego wydania Europejskiej Filozoficznej Gazety Dzieci „100” i  wszystkich numerów Filozofika.; członkini Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 42, w Warszawie. Lubi uczyć czytać, filozofować, pomagać zwierzętom, bawić się z dziećmi i młodzieżą w teatr. Prywatnie opiekuje się czterema kotami i psem, co jest dużym wyzwaniem, ale i radością.

 


 

Anna Szymaszczyk

annaszymaszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwentka Wydziału Pedagogiki UW (praca magisterska pod kierunkiem dr. Stanisława Rucińskiego) oraz studiów podyplomowych Nowoczesna Dydaktyka w Szkole „Filozofowanie z dziećmi i młodzieżą”. Pracuje jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i  terapeuta pedagogiczny. Od wielu lat prowadzi dociekania filozoficzne z najmłodszymi i gimnazjalistami.W ramach Fundacji Alternatywa sześciokrotnie współorganizowała Labirynty Filozoficzne dla dzieci i dorosłych w Podkowie Leśnej. Wraz z Wiesławą Klatą opracowała i wdrożyła eksperyment pedagogiczny pod nazwą „Myślenie na scenie” –  adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.Od kilku lat współredaguje Mazowiecką Gazetę Filozoficzną Filozofik.Szkoliła nauczycieli różnych przedmiotów w ramach projektu Pozwolić uczniom myśleć organizowanego przez Stowarzyszenie Phronesis i Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium.Prywatnie mężatka, matka trójki dorosłych dzieci.  Wspaniale czuje się w otoczeniu natury.

 


 

Anna Buła

annabula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego. W 1999 roku ukończyła Studium Podyplomowe dla Nauczycieli Nowoczesna Dydaktyka w Szkole. Dociekania Filozoficzne z dziećmi i młodzieżą zorganizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji przy Politechnice Warszawskiej. Przez wiele lat prowadziła dociekania filozoficzne z uczniami klas I – III w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi wykorzystując metodę M. Lipmana. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami UŁ na specjalności pedagogika wieku dziecięcego i na studiach podyplomowych wprowadzające w teorię i praktykę filozofowania z dziećmi  W 2015 roku bjęła opieką merytoryczną filozofujące Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi. Ideę dociekań filozoficznych z najmłodszymi upowszechnia na pedagogicznych konferencjach naukowych. Także autorka opublikowanych artykułów na ten temat. Obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”, którego celem jest propagowanie koncepcji M. Lipmana.

 


 

Filip Jach

Filip jach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradca filozoficzny, coach i trener. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi szkolenia z metody Dociekań oraz Lego-Logos (we współpracy z Fundacją Nowoczesnej Edukacji SPUNK). W swojej pracy wykorzystuje różne podejścia terapeutyczne, takie jak TSR czy ACT.  Poza członkostwem „Phronesis" jest prezesem Fundacji Forum Kontrastów oraz należy do Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego. Interesuje się filozofią edukacji, psychiatrii oraz teorią psychoterapii.