Informujemy o najnowszych publikacjach autorstwa naszych członków:

1. Łagodzka A., Dyskusja dialogiczna – filozofia dzieciństwa i filozofia dorosłych, Analiza i Egzystencja” 25 (2014) http://egzystencja.whus./?page_id=172

2. Pobojewska A., Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm (Sytuacjonizm), Część II http://egzystencja.whus./?page_id=172

3. Łagodzka A., Filozoficzne dociekania z dziećmi – propozycja dla uczniów i nauczycieli, www.etykawszkole.pl

4. Łagodzka A., Filozoficzne dociekania w klasach I – III,(„Trendy” – czasopismo internetowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, nr 1, 2014) www.trendy.ore.edu.pl