1. Hanna Diduszko (Warszawa)Książki pomocne w filozofowaniu

  2. Andrzej Wołosewicz, Wiersz i Śmierć

  3. Robert Piłat (Warszawa)Filozofia w szkole, Zeszyty szkolne, 1, 2001

  4. Robert Piłat (Warszawa)Rozważania o Internecie, Zeszyty szkolne, 3, 2001

  5. Robert Piłat (Warszawa),   Piękno mądrości. Rozmowa w "Życiu" z Barbarą Herman, Życie, 15 lipca 2004

  6. Robert Piłat (Warszawa), Wykład o sprawiedliwości

  7. Aldona Pobojewska (Łódź), Lodołamacz

  8. Magdalena Bereska (Toruń), Baw się – ciesz się nauką (filozoficzne dociekania a projekt Lego Logos)

  9. Hanna Diduszko (Warszawa), Filozofowanie wśród zieleni