ZARZĄD STOWARZYSZENIA EDUKACJI FILOZOFICZNEJ „PHRONESIS”

(od grudnia 2020 roku)

Pobojewska Aldona prezes
Buła Anna vice-prezes
Jach Filip vice-prezes
Kozłowska Ewa sekretarz
Mazurkiewicz Maria skarbnik
Szymaszczyk Anna członkini zarządu
Bentyn Anna członkini zarządu
Bereska Magdalena członkini zarządu

                                                  KOMISJA REWIZYJNA

Gutowska Krystyna przewodnicząca
Pytkowska-Kapulkin Brygida z-ca przewodniczącej
Siemaszko Martyna sekretarz