ZARZĄD STOWARZYSZENIA EDUKACJI FILOZOFICZNEJ „PHRONESIS”

(od kwietnia 2024 roku)

Pobojewska Aldona prezes
Szymaszczyk Anna vice-prezes
Jach Filip vice-prezes
Buła Anna sekretarz
Mazurkiewicz Maria skarbnik

                                                  KOMISJA REWIZYJNA

Gutowska Krystyna przewodnicząca
Pytkowska-Kapulkin Brygida z-ca przewodniczącej
Łagodzka Anna sekretarz