„Pozwolić uczniom myśleć” 
to projekt innowacyjny testujący 
realizowany przez partnertów: 
  • Gnieźnieńską Szkołę Wyższą „Milenium” 
  • Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej PHRONESIS
 
Okres realizacji projektu:  
31.03.2011 r. – 30.03.2013 r.
 
Miejsce realizacji projektu: 
powiaty słupecki i gnieźnieński (bez miasta Gniezna)
 
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów