W marcu 2019 ukazał się 3 numer kwartalnika Edukacji Wczesnoszkolnej zatytułowany: Filozofowanie z dziećmi pod red. Anny Buły. Współautorkami opracowania są także: Aldona Pobojewska, Dominika Depta-Marel, Anna Szymaszczyk, Martyna Siemaszko i Hanna Diduszko